1924. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. března 2022.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NASTANE MALÁ PŘESTÁVKA


Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Jako kníže nebeských vojsk se obracím ke každému zvlášť:

KÉŽ JE V TÉTO VELMI VÝJIMEČNÉ POSTNÍ DOBĚ NA KAŽDÉM Z VÁS TROJIČNÍ POŽEHNÁNÍ.

Stojím před lidstvem se svými nebeskými armádami, které chtějí zastavit velkou ztrátu duší, jež se přidaly k řadám ďábla.

Buďte klidní a dovolte nám působit mezi vámi...

Lidstvo žije v těžkých chvílích pro ty, kteří si uvědomují a rozpoznávají tyto časy, a ve chvílích výsměchu těch, kteří ztratili svědomí a poddali se Zlému.

Pro děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista nastane v této válečné agónii malá přestávka, než budou trpět kvůli komunismu na celém světě.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nesouhlas povede k sociálním povstáním, k nimž dojde v různých zemích, a cesta lidských bytostí na Zemi bude bolestnější.

POVAŽUJTE TO, CO SE DĚJE, ZA PŘÍLEŽITOST K OČISTĚ, A TO NIKOLI V HRŮZE, ALE S JISTOTOU BOŽÍ OCHRANY: S VÍROU.

Smrt přijde nenápadně; padne vlivná osoba, a to podpoří jednání dalších národů. Objeví se obávaná světová válka, která se přežene přes Blízký východ.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zapomněli jste, že se země bude i nadále otřásat - zůstaňte ve střehu.

Toto postní období:
Prožijte je tak, že se obrátíte ke svátostem.
Čiňte pokání, napravujte; nabídněte, co můžete.
Obraťte se [Mt 4,17; Mk 1,15], staňte se novými stvořeními víry, naděje a lásky.

Modlete se srdcem za trpící lidstvo.

Modlete se za sebe, abyste nedovolili zlu ovládnout vaši mysl a učinit vás kořistí jeho podlosti.

Modlete se za Francii, bude trpět kvůli komunismu.

Modlete se za Anglii, bude destabilizována.

Modlete se za Španělsko, bude zachváceno válkou.

Modlete se za Argentinu; její obyvatelé budou rozzuření.

ANDĚL POKOJE PŘIJDE; pomůže vám, přijde až po veřejném představení antikrista, ačkoli již nyní nad vámi bdí.

Beze strachu a s důvěrou v Nejsvětější Trojici se spojte s naší Královnou a Matkou Konce časů a čiňte nápravu za lidstvo.

Mé legie stojí před každým z vás.

Přijměte mé požehnání síly.

Svatý archanděl Michael
zpět