1937. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. března 2022.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

KŘESŤANÉ SE VRÁTÍ DO KATAKOMB


Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Jako kníže nebeských legií vám žehnám a sdílím s vámi Boží slovo, abyste se mohly připravit.

Jste milované Nejsvětější Trojicí a naší Královnou a Matkou Posledních časů.

BUDETE ČELIT ZKOUŠKÁM VE VŠECH OHLEDECH, ALE PŘEDEVŠÍM VE VÍŘE.

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, prožijte tento půst s vědomím jeho významu, jak jste jej ještě nikdy dříve neprožily. Budete mít před sebou Boží milosrdenství, abyste se napravily.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Jako církev se musíte posílit ve víře. Antikristovi přisluhovači vám budou vnucovat nové náboženství jako jediné pravé. Musím vám říci, že není pravdivé a nepochází od našeho Krále a Pána Ježíše Krista, ale zrodilo se v útrobách samotného Satana a bylo vytvořeno pro antikrista, aby vás ovládl. Přichází nasycené nátlakem, pronásledováním, neshodami, lží, nenávistí a zradou.

Křesťané se vrátí do katakomb, kde bude pravé světlo, které ďábel nemůže uhasit.

Nevěřící člověk raději popírá proroctví [1Tes 5, 20], než aby přijal to, co už některé lidské bytosti prožívají: bolest války, nečekanou smrt, nespravedlnost, teror.

Jako kníže nebeských legií vám musím potvrdit, že válka nejsou slova, ale bolestné a krvavé činy a plány k napadení Evropy, části Ameriky spolu s některými ostrovy a některých východních zemí.

Lidé se tak stanou cizinci, putující ze země do země. Budou zaskočeni, bez toho, že by na to vůbec pomysleli. Pronásledovatelé přijdou, aniž by je někdo očekával, a jako mor vtrhnou do Evropy vzduchem i po zemi a ve své touze obsadit Evropu se dostanou do několika zemí. Lid našeho Pána a Krále Ježíše Krista je na cestě hladu v důsledku války, která se jako mor bude šířit ze země do země.

VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI BRALI VÁŽNĚ. Ty se budou šířit jako zrada z místa na místo, zejména na Balkáně, kam přijde zrada a smrt.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista budou cizinci, kteří budou putovat z místa na místo, zatímco chapadla války budou nezadržitelně a nelítostně postupovat.

Mluvím k vám jistými slovy: tento čas se vám bude zdát dlouhý jako roky vzhledem k útrapám, s nimiž budete muset žít.

Musíte se připravit, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Připravit se čelit nejen zuřivosti přírody, ale i na náhlý útěk z národů, v nichž žijete, tváří v tvář nečekané a nepředvídané invazi.

Evropa bude zasažena na různých místech. Přepadení národů bude náhlé a nečekané. Budete se věnovat svým záležitostem, když uslyšíte a uvidíte letadla nad hlavou a válečné zbraně, které se hrnou do vašich zemí.

Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:

Modlete se, bez ustání se modlete za spásu duší, kvůli hladomoru na planetě a za nevinné trpící.

Buďte tvory dobra, přijďte na eucharistickou slavnost, ctěte naši Královnu a Matku.

Buďte stvořeními víry, posilujte se navzájem. Každý z vás je chrámem [I Kor 6,19] a je těžkým hříchem, když jednáte proti bratru přímo nebo slovně.

Buďte opatrní, abyste nemuseli při Varování trpět ještě víc.

Lidé naší Královny a Matky, lidská stvoření budou souzena podle jejich lásky. Proto buďte láskou a ostatní vám bude přidáno.

Žehnám vám požehnáním, kterého se mi dostává od našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Svatý archanděl Michael

zpět