1993. 29. dubna 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STÁLE NA CESTÁCH


Buďte připraveni být stále na cestách, moji lidé, neboť na samém konci těchto časů, až se pronásledování vystupňuje, (v duchu mi ukázal, že bude stoupat jako plameny při požáru), až se zintenzivní, budete se stále přesouvat.

Vše, co bude mít, bude to, co můžete nést s sebou. Budu vás vést a povedu ty, kteří jdou nyní se Mnou. Ty, kdo jdou se Mnou, budu vést a nasměruji je do bezpečného útočiště. Postarám se o ně. Budu je živit z mé vlastní ruky.

Budou to časy malého pohodlí a žádného odpočinku. Urychlil jsem čas, a brzy jej urychlím znovu, aby tato doba byla zkrácena a mé děti mohly jít ke Mně domů.

Ježíš


Lk 9, 58: Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.

Jr 31, 25: Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.

Pl 5, 5: Jsme pronásledováni, visí nám na šíji, vynakládáme námahu a nedopřejí nám klidu.

Ž 23
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

zpět