2067. Připomínka poselství Panny Marie ze dne 15. října 2011.

Nástroj: La messagere de Notre dame - poselkyně Naší Paní (řádová Sestra, přející si zůstat v anonymitě, USA).


SRDCE PŘEDSTAVITELŮ RUSKA PATŘÍ STÁLE SATANOVI


Války, které přijdou, budou velmi jiné. Nebudou jasné linie, ani územní zisk. Budou to války pustošivé, destruktivní, jaké svět nikdy neviděl, prováděné rychle, a jakmile přejdou, nebude skutečného vítěze. To je Satanův cíl. Ponouká národy, aby si myslely, že mohou snadno získat výhodu, ale jakmile ji mají, nemohou ji využít a nic není vyřešeno. Také boje se nadmíru prodlužují, vyčerpávají každou stranu a způsobují nevýslovná utrpení.

Utrpení je to, co Satan chce. Raduje se svým pomateným způsobem, když svět trpí, včetně těch, kteří svázali svůj osud s jeho osudem. Ano, jsou národy, které jsou mu oddány, i když si neuvědomují, komu slouží. Dokonce si myslí, že jsou ve službě Boha, ale ve svém vojenském úsilí slouží Satanovi.

Právě to se již děje. Války trvají déle, než se předpokládalo. Nepřítel z nich čerpá oživení, nové zdroje a nové bojovníky. To nemá konce a bude to trvat tak dlouho, dokud Rusko nebude zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci. Pak nebeský Otec dá světu mír.

Mnozí řeknou, že Rusko není problém, ale já vidím pravdu věcí. Vidím, co se děje za kulisami. Proč důvěřovat tomu vůdci, jehož srdce je tak ctižádostivé, že chce, aby Rusko získalo zpět svou vojenskou a diplomatickou moc? Vidělo ji zmizet a chce ji znovu nabýt.

Už jedná tak, že se pokouší zlákat sousední národy do unie, kterou využije pro své ďábelské plány. Kdo mu čelí? Kdo mu vzdoruje? Jedná bez jakéhokoliv odporu. Není považováno za zlověstnou sílu. Změnilo svůj oděv, ale ne své srdce. Nespouštějte z Ruska oči. Nedovolte mu rozšířit jeho vliv.

Západ je klidný. Říká: "Rusko je náš přítel. Rusko není problém." Jak můžete být tak pošetilí? Srdce vedoucích představitelů Ruska stále patří Satanovi. Nenechejte se ukolébat zdánlivou nepřítomností zdrojů země. Satan ovládá jeho srdce a může jej vyzbrojit ve vteřině. Co si myslíte, že Satan právě teď dělá v Iránu? Cožpak se Rusko neraduje? Rusko není na ráně. Jsou to aktivní účastníci.

Probuďte se! Chci, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci dříve, než bude příliš pozdě. Už je velmi pozdě.

Maria
zpět