224. Poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VYUŽIJTE ČAS, KTERÝ VÁM ZBÝVÁ


Prosili jste Mě, abych vás připravil na to, co přichází. Nyní dělám Boží spojení ve vašich životech, abych vám pomohl přežít tento Věk chaosu a války, který přichází k mnoha národům.

Mé děti, snažíte se pochopit, proč se věci nemohou vrátit zpátky, jak byly – k časům pokoje a prosperity, ale tak tomu teď nemůže být, neboť celé Písmo se musí naplnit. Bude to těžký čas, protože mnoho z vás bude přemýšlet, co se stalo s vašimi milovanými, protože mnozí nemají na základní potřeby, ale nezapomeňte, že konec je u vás, a brzy budete doma se Mnou.

Čas, který vám zbývá, využijte k činnosti, protože vás vedu. Pociťovaly jste vedení ve své duši, abyste o Mně vyprávěly ostatním, ke konání dobrých skutků, neboť brzy bude váš čas u konce a příležitosti budou ztraceny.

Využijte čas, který vám zbývá, ne k přemýšlení, ale k práci.

Bůh Otec


Mt 24, 6-14
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To vše bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve tehdy přijde konec.
zpět