228. Poselství Boha Otce ze dne 5. června 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JE VAŠE SRDCE SKUTEČNĚ PŘIPRAVENO?


Myslíš si, že jsi připravená na vše, co přichází. Jsi ale skutečně připravená, mé dítě?

Jsi připravená setkat se s tím, o čem jsem ti řekl, že je na cestě? Opravdu jsi připravila své srdce?

Tak mnoho mých děti si myslí, že jejich srdce jsou připravená, přesto nemají ani ponětí, co se v tomto čase stane. Jdou za svými starostmi, mají málo času na Mne, a jejich myšlenek o Mně je málo. Považují se za připravené, a přesto nemají ve Mne žádnou skutečnou důvěru.

Časy, které přicházejí, budou víc než zkouška vaší víry, ony odhalí, jestli vůbec víru máte. Časy, které brzy přijdou, přinesou smrt těm, kteří Mě opravdově neznají, kteří nevědí, jak na Mne spoléhat, kteří Mě nekladou na první místo ve všem, co činí.

Vaše víra ve Mne bude rozdíl mezi životem a smrtí, mé děti, neboť jen svou vírou v těchto časech přežijete. Nyní se rozhodněte, strávíte-li čas budováním své víry a dovolte Mi vám odhalit, zda opravdu víru máte, nebo ne.

Není-li vaše srdce přichystáno, mé děti, pak nic vás nebude moci připravit na to, co přichází. Poprosíte-li Mě nyní, pomohu vám se připravit. Ukážu vám, co je ve vašem srdci, abyste to věděly dřív, než bude příliš pozdě.

Je vaše srdce skutečně připraveno?

Bůh Otec


Žid 11, 1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme.

Mt 21, 22: A dostane se vám všeho, zač budete v modlitbě prosit s vírou.

Žid 11, 6: Bez víry se mu však nelze líbit, protože kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
zpět