229. Poselství Ježíše ze dne 15. dubna 2012.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MODLETE SE ZA TY, KTEŘÍ NEVĚŘÍ A NEMILUJÍ MĚ


Milované děti,

dívám se na lidstvo a hledám v něm můj lid.

Vidím duše žíznící po mé lásce, jak jdou po falešných cestách, zmatené tím, co patří světu.

Volám každého, aby se rychle obrátil ke Mně.

Každého, kdo ke Mně přijde se zkroušeným srdcem, toho okamžitě přivítám.

Mějte oči otevřené, abyste nebyli oklamáni Zlým. Nechť poslušnost je vaším heslem a udržujte své svědomí probuzené, bdělé a jasné, abyste viděli za obzor světa a rozhodli se Mě následovat.

Nebude to se světskou falešností, se kterou vstoupíte do mého Domu, ale jen s dobrým dílem a činy, s hojnými plody.

Já brzy přijdu pro mé lidi, a ti musí zůstat připravení.

Moji milovaní, když hledáte dobro, nechodíte sami, protože to není možné. Klepejte na mé dveře, a Já je otevřu, podívám se vám do očí a dám vám svůj pokoj.

Není Mě hoden ten, kdo Mě volá jménem, ale ten, kdo o Mně vydává svědectví.

Tato generace trpěla a bude trpět. Zničila, co jsem jí dal. V této chvíli je to lidstvo samo, jež si určilo svou míru.

Neotevřeli jste se k tajemství mé lásky, ve které můžete snést všechno a ve které můžete najít sílu zvítězit.

Mé pravé děti jsou ty, které jsou obrazem a znamením mé lásky k lidstvu.

Vyzývám vás, abyste pohleděli s upřímností do sebe a v skrytu vašeho srdce našli, co vám brání přijít blíže ke Mně.

Každý z vás nechť si dá pozor na zodpovědnost, kterou má ke svému bližnímu a tak budete moci posoudit závazky k lidstvu a ke Mně.

Seslal jsem vám znamení, která vám nejsou cizí, takže můžete vnímat a mít jistotu blízkosti proroctví, ve kterých jsem zdůraznil otřesy země a hučení vod.

Modlete se, moji milovaní a přimlouvejte se jeden za druhého.

Modlete se za Mexiko, neopouštějte je ve vašich modlitbách.

Modlete se za Japonsko, bude trpět.

Modlete se za ty, kteří nevěří a nemilují Mě.

Přeji si od každého z vás realizaci a naplnění toho ano, které jste mi dali tím, že jste se stali láskou, dobročinností a odpuštěním. Nepohlížejte na život nebo na vašeho bližního z dálky, nebuďte stále jen neúčastněnými diváky při vývoji událostí, neboť každá lidská bytost je aktivním účastníkem dějin.

Přijdu si pro ty, kdo jsou moji, přijdu si pro jejich srdce a jejich lásku. Moje milosrdenství patří každému a přijímám je do mého srdce, abych je osvobodil od věčné smrti. Já jsem Láska, pojďte ke Mně.

V den, kdy má láska vylije speciální milosti na kající hříšníky, požehnám bytí těch, kteří si cení mého Slova.

Moje láska je pro všechny, bez rozdílu.

Váš Ježíš
zpět