230. Poselství Boha Otce ze dne 31. října 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OTEVŘETE SVÉ SRDCE, ABYSTE SPATŘILI MOU CESTU


Mé děti, čelíte mnoha výzvám a ve svém srdci si nejste jisty svou schopností dosáhnout toho, co musíte učinit. Nejste si jisty, zda jste připraveny na to, co přichází. Jste moudré, abyste to zvážily.

Pohleďte nyní, zavedu vás na cestu, kterou byste měly jít. Pocítíte pokoj ve své duši jako svědectví, k jaké cestě vás vedu.

Mé děti se nemusí bát toho, co přichází, neboť bát se něčeho, není pro vás. Má mocná ruka ochrany vás pokryje, dokud pro vás nepřijde čas jít ke Mně domů. Dovolte Mi vykonat tuto práci ve vašem srdci, abyste zbytečně netrávily čas strachem z budoucnosti, ale kráčely se Mnou. Pak budete připraveny.

Otevřete své srdce, děti, abyste spatřily mou cestu, a Já vykonám tuto práci ve vás.

Bůh Otec


2Tm 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

Mt 10, 28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

Kol 3, 15: A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční.
zpět