231. Poselství svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela z 15. ledna 2014.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEPOHRDEJTE SLOVEM, KTERÉ K VÁM PŘICHÁZÍ Z NEBES


Milovaní lidé našeho Krále a Pána,

my, vaši společníci na cestě, vás voláme, abyste šli dál ve víře, spojení v jedno srdce.

Nepohrdejte Slovem, které k vám přichází z nebes, aby vám ukázalo cestu, kterou musíte jít.

V tomto čase se Satan a jeho legie démonů vrhli na celou zeměkouli a na všechny lidi, aby nevynechali ani jediného z vás v hledání kořisti, kterou na rozkaz Satana předají antikristu. Použije těla, která zemřela v smrtelném hříchu, aby vykonal falešné zázraky k velkému úžasu lidstva, které žízní po všem, co nezná.

Naši milovaní, dovolte nám vás i nadále doprovázet na cestě, kde se cokoliv stává pro člověka velmi těžké, neboť použil vše, co mu dal náš Král, aby vyvolal velké nepřátelství mezi lidstvem a Domem Věčného Otce. Srdce, myšlenky a mysl člověka byly silně proniknuty Zlým, jenž vlévá násilí do nitra lidských bytostí, které páchají strašné a odporné činy proti daru života.

V tomto čase má naše ochrana a pomoc za cíl, abyste šli dál a s věrností naslouchali volání k novému duchovnímu zrození, které musíte uskutečnit velmi rychle, neboť všechny lidské bytosti budou otřeseny událostmi všeho druhu a instituce církve našeho Krále bude silně napadena infiltrovanými zednáři, kteří chtějí, aby církev padla a mohli ji předat podvodníku.

Zůstávejte bdělí, a proto udržujte svou víru v neustálém růstu, nemůžete se zastavit a myslet si, že víra, kterou v této chvíli máte, vám bude stačit. Ne, není tomu tak!

Musíte se udržovat duchovní potravou se vzrůstající ochotou k růstu, aniž byste se zastavili.

V lidu našeho Krále jsme byli pověřeni střežit zbraň víry. Jenom tak se ubráníte tomu, co přichází, ale musíte být svolní kráčet pod pálícím sluncem, aniž by vám ublížilo, v dešti, aniž byste byli promočeni, plavit se v bouřích, aniž byste se utopili, jít sněhem, aniž byste zmrzli, neboť ten, kdo žije ve spojení s Duchem Svatým, vlastní každý dar a každou moc a nezadrží ho žádná nepřízeň počasí.

Naši milovaní, jako vaši druhové na cestě, zůstaneme u vás, aniž bychom se od vás vzdálili. Co nás od lidí vzdaluje je neustálý hřích a nedostatek odhodlání k nápravě vašich hříchů, ale buďte si jisti, že naše pomoc jde dál, než jen být na vaší straně. Jsme pověřeni velkou misí vzít vás k našemu Králi a představit Mu vás, abyste s ním sdíleli věčnou radost.

A vy, kdo jdete dál po cestě víry, na konci této stále zuřící duchovní bitvy, i když ji nechápete, nebo si ji neuvědomujete, nakonec s radostí v srdci uvidíte, že každé vynaložené úsilí přináší své plody a vy shromáždíte největší úrodu, po které touží každé lidské stvoření milující našeho Krále.

Náš Král zvítězí, a vy, jeho věrný lid, zvítězíte s Ním.

Neodmítejte volání naší Královny. Je Tou, kdo velí našim nebeským zástupům, chrání a přikrývá svým pláštěm ty, kdo s ní jdou ruku v ruce do bezpečného přístavu.

Zůstávejte všichni v lásce a pokoji našeho Krále a Pána.


Vaši bratři,
Svatý Michael archanděl
Svatý Gabriel archanděl
Svatý Rafael archanděl
zpět