239. Poselství Boha Otce ze dne 4. června 2017.

Nástroj: Pelianito (Kanada).


JAKMILE BUDOU IDOLY ROZBITY, MŮJ DUCH VYJDE JEŠTĚ JEDNOU Z BEZTVARÉ PRÁZDNOTY A OBNOVÍ TVÁŘ ZEMĚ...


Jr 19, 11: a řekneš jim: Toto praví Hospodin zástupů: Právě tak, jak se rozbíjí hliněná nádoba a nelze ji už opravit, rozbiji tento lid a toto město; v Tófetu se bude pohřbívat, protože jinde místo k pohřbívání nebude.


Mé děti, myslíte, že nacházím potěšení v zármutku a trápení? Myslíte, že Mě povznáší utrpení mého lidu? Ne, má radost by byla v jeho obrácení, mé povznesení v jeho kajícnosti. Ale tento lid odmítl mé posly.

Zase znovu je můj Syn křižován a špiněn. Ano mám v úmyslu je rozbít, ale jen aby to, k čemu lnou – všechny jejich idoly – byly viděny jako to, čím jsou – napodobeninami, padělky, přeludy.

Jakmile budou idoly rozbity, můj Duch vyjde ještě jednou z beztvaré prázdnoty a obnoví tvář Země. Mé děti, vidíte, jak to musí být? Utíkejte ke Mně, moji maličcí!

Ukažte Mi svá srdce – pokorná a zkroušená. Utěšte Mě a pomozte Mi v mém díle obnovy. Hledám ochotné pracovníky. Je tak mnoho práce v nádherném díle spásy.

Je ctí být pozván k účasti na tomto velkém díle. Víte to? Jste připraveni?

Děti, přijďte ke Mně!


Bůh Otec
zpět