242. Poselství Boha Otce ze dne 8. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIPRAVENÍ NA VÁLKU


Mé děti, připravte se, neboť válka přichází do Ameriky. Nebude to válka vedená v jiných zemích, ale válka vedená ve vašich vlastních ulicích. Uvidíte mnoho lidí, které znáte, umírat před vašima očima.

Schyluje se k rozkolu v srdci Ameriky, a ten brzy překypí. Amerika, zdravená úsměvy, má také mnoho nepřátel. Kombinace obou bude její pád.

Můj lid není připraven na válku, neboť váhá použít dokonce i zbraně, které jsem mu zanechal v mém Slovu. Jsou to lidé bázlivého srdce, nejsou zvyklí vidět prolévání krve a nejsou stateční v boji.

Moji lidé, nevíte, že Já jsem Bůh války? Nevíte, že přicházím zpět k poslední bitvě se vším zlem? Proč se tedy vyhýbáte boji před vámi? Proč jsou mé kostely plné usměvavých podvodníků, kteří nemohou čelit ani svým vlastním hříchům? Jak plánujete přežít to, co je na cestě k vám? Myslíte, že vás náhle přepadne kuráž a budete naplněni vírou?

Můj služebník David se nenaučil víře a odvaze tím, že nedělal nic, ale bojem s nepřáteli, s nimiž se setkal na cestě, kudy chodíval. Nejdříve lev, pak medvěd, pak armády, které přišly bojovat proti Izraeli.

Když nemáte odvahu teď, nebudete mít odvahu ani potom a padnete do rukou nepřítele. Nebuďte pošetilí myslet si něco jiného.

Bůh Otec


Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je bána a široká je cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

Lk 11, 21-23
21: Dokud silný muž ozbrojen hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí.
22: Přepadne-li ho však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdá.
23: Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.

Ex 15, 3: Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.

Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.

1S 17, 36-37
36: Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha.
37: A David dodal: Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva, ten mě vytrhne ze spárů tohoto Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl: Jdi, Hospodin buď s tebou.
zpět