245. Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


NADEŠEL ČAS, KDY MĚ MUSÍTE VYZNAT PŘED LIDMI


Moje drahé děti,

už na vás čeká velké pronásledování. Nadešel čas, kdy mě musíte vyznat před lidmi. Všechno už je přichystáno.

Moji maličcí, nebojte se! Dám vám takovou výřečnost, že jí vaši protivníci nedokážou protiřečit. Sám Duch Svatý bude mluvit skrze vás, až Mě vyznáte před těmito smilnými a nemorálními lidmi. Smrti se nebojte, neboť ta není. Jen tělo se rozloží, ale vaše duše bude navždy žít ve věčném štěstí.

Moji maličcí, vyslyším každou vaši modlitbu. Vyproste pro sebe a pro vaše mučednické druhy milost stálé vytrvalosti a milost dobré smrti. Nebojte se! Čekám vás ve své objímající náruči a v nebi mám pro vás přichystánu velkou odměnu. Budete spolu se Mnou sedět na trůnech a vládnout celou věčnost.

K tomu vám žehnám překypující a vše převyšující nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, musejí podstupovat pronásledování.

Mk 11, 17: A učil je: "Což není psáno: 'Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy'? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů".
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět