257. Poselství Boha Otce z 27. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JINÉ SVĚTY


Můj lide, existují nebezpečí z jiných světů, o nichž nevíte. Moji lidé si nejsou vědomi nebezpečí, která číhají v temnotě kolem nich, a tato nebezpečí přicházejí k Zemi.

Najděte své útočiště ve Mně, děti, neboť na zemi není moc, která by nebyla ze Mne a mohla by porazit tyto síly, které přicházejí. Jenom ti, kteří se nacházejí ve Mně, přežijí.


Žid 1, 2: V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

Žid 11, 3: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.zpět