299. Poselství Boha Otce ze dne 1. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JEHO CÍL


Mé děti, nepřítel ví, že má jen málo času a je rozzuřen. Také ví, že i mnoho z vás má jen málo času a pracuje na tom, aby vás přivedl na nesprávnou cestu.

Nepřítel silně zaútočil proti mým lidem. Útočí na vaše zajištění, na vaše vztahy, vaše zaměstnání, na vaši rodinu. Útočí na každou oblast, která pro vás něco znamená. Jeho nadějí je, že se rozhněváte a opustíte svou víru. Postarejte se, aby tomu tak nebylo.

Zůstaňte pevní ve své víře a rozvíjejte se v mém Slovu. Vězte, že on přichází, aby jen zabíjel, kradl a ničil ve vašem životě a neztrácejte naději. Nedovolte mu, aby vrátil zpět jakoukoli oblast ve vašem životě, kterou jste již překonali. To je jeho cíl.

Nepřítel vás touží vlákat do hříchu, způsobit, že půjdete zpátky, místo dopředu, chce vás přivést k myšlenkám na rozkoše tohoto světa, místo na odměnu, že jste tady se Mnou. Nedovolte to.

Odolejte mu, kárejte ho a neustále jděte vpřed. Váš závod je skoro u konce.

Bůh Otec


Jan 10, 10: Zloděj přichází, aby jen kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby mohly mít život a mít jej v hojnosti.

1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.
9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.
10: Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro Kristovy zásluhy povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní.

1Kor 9, 24: Nevíte, že při běhu na závodišti všichni závodníci sice běží, ale cenu že získá jenom jeden? Běžte tak, abyste ji dosáhli!
zpět