303. Poselství Boha Otce ze dne 3. srpna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUDETE MI VĚRNÍ?


Prosili jste Mě o velké odhalení. Jste připraveni je uvidět? Bude si vaše srdce vědět rady s tím, co vám ukážu o tom, co má přijít, o pravdách skrytých v mém Slovu?

Skutečně můžete unést to poznání? Budete Mi věrní i s tím, co vám odhalím?

Bůh Otec


Ef 3, 4: Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství.

Mt 10, 7-8
7: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
8: Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Lk 16, 10: Kdo je věrný v nejmenší věci, je také věrný ve velké.

1Kor 4, 1: Proto ať vás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.
zpět