307. Poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2017.

Nástroj: Pelianito (USA).


CO DĚLÁTE, ABYSTE PODPOŘILI NÁRŮST NEBESKÉHO POKLADU?


Mé dítě, zdá se ti to tvrdé? Nevidíš, že Já mluvím o žni duší? Takže co bych neudělal, abych je dostal zpátky?

Moji věrní, svěřil jsem každému z vás oblast duší. Co děláte, abyste podpořili nárůst nebeského pokladu? Neděláte-li nic, nevrátíte-li Mi jedinou duši – tu svoji – mohu se z toho radovat? A co ostatní duše, které si přeji zachránit skrze vás? Mám je kvůli vám opustit? Ne! Dám je duši, kterou znám a důvěřuji ji, že podpoří vzrůst.

Tyto ztracené duše jsou moje a Já se jich nehodlám vzdát. Rozšiřte svá území, drahé duše! V Boží vůli budete nepředstavitelně úspěšné. Neumisťujte žádné hranice na své území, ale učiňte je tak rozsáhlé, jako je má vůle. Nevytyčujte Mi hranice, protože Já nemám žádné hranice. Ale staňte se pokornější a ochotnější udělat vše, abyste podpořili nárůst nebeského pokladu.

Buďte nebojácné v Boží vůli, mé děti. Buďte smělé v této nepředstavitelné milosti.

Ježíš


Lk 19, 26: Říkám vám, každému, kdo má, bude dáno; tomu však, kdo nemá, bude vzato i to, co má.
zpět