308. Poselství Boha Otce ze dne 7. listopadu 2017.

Nástroj Glynda Linkous (USA).


POHLEĎTE HLUBOKO DOVNITŘ


Pohleďte hluboko dovnitř, mé děti, protože staré vzpomínky mluví uvnitř vašeho srdce. Tak mnoho vás nese neochotu odpouštět z minulých let.

Postupte Mi bolest, kterou jste nesli. Dejte Mi zlo spáchané na vás. Jste moje děti a Já jediný mohu pomstít, co vám udělali. Není to pro vás, abyste nesli takovou bolest.

Přikázal jsem, abyste odpouštěli. Já vám také pomohu. Musíte se zbavit zla, spáchaném na vás, máte-li sdílet věčnost se Mnou, kde přebývá jen láska.

Bůh Otec

Ef: 4, 32: Spíše buďte navzájem k sobě dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.

Mk 11, 25: A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i váš nebeský Otec vám odpustil vaše poklesky.

Mt 6, 14-15
14: Odpustíte-li totiž lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec;
15: ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.
zpět