312. Poselství Boha Otce ze dne 16. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SOUTĚŽENÍ


Moji lidé, vstoupili jste do času, jenž není podobný žádnému jinému před ním. Není způsob, kterým byste se zcela připravili na to, co přichází. Velmi málo z mého lidu se dožije konce, aby viděli můj návrat, ale co je důležité, je, abyste vydrželi až do konce, který k vám může přijít kdykoli.

Nedovolte nepříteli krást váš čas pro Mne, neboť pak vás nemohu vést. Nemohu vám dát moudrost. Nemohu vám dát povzbuzení. Musím být vaší nejvyšší prioritou, které se musíte podvolit.

Všechny starosti tohoto světa soutěží o váš čas a pozornost. Já nesoutěžím, Já jsem váš Bůh. Je na vaší odpovědnosti klást Mne na první místo, a jste to vy, kteří ztrácíte, když to nečiníte. Ztrácíte svůj pokoj, ztrácíte vaše vedení. Ztrácíte svou moudrost i podporu.

Vy si vybíráte. Potřebujete Mě, abyste vydrželi až do konce. Jen ti, kdo vydrží do konce, budou zachráněni. Mé děti, rozhodujte se moudře každý den. Rozhodujte se moudře každou hodinu každého dne. Neodkládejte na později, co byste měly udělat teď. Vy víte, co byste měly udělat.

Bůh Otec


2Tim 3, 1-5
1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
2: Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubní, pyšní, rodičů neposlušní, nevděční, bohaprázdní,
3: bez citu, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, k dobrému neteční,
4: zrádní, drzí, nadutí a milovníci rozkoše víc než milovníci Boha.
5: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle u nich stopy. Od takových lidí se odvracej.

Mk 13, 5-9
5: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl!
6: Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: "Já to jsem", a mnohé svedou.
7: Až uslyšíte o válkách a válečných zvěstech, nelekejte se, musí se to stát, ale to ještě není konec.
8: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude zemětřesení, bude hlad – ale to je jen začátek strastí.
9: Vy se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům a v synagogách budete biti, budou vás stavět před místodržitele a krále kvůli mně, jim na svědectví.

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět