321. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VELKÉ PEČETĚ


Čas velkých pečetí je u vás, moji lidé. Buďte připravení na svůj návrat domů. Buďte připraveni na vše, co to nese s sebou.

Buďte připraveni stát přede Mnou a vzdávat Mi počet ze svých životů. Buďte připraveni tím, že budete stát v mém Slovu. Buďte připraveni tím, že se každý den budete přimlouvat za ostatní a vydávat ostatním svědectví o Mně.

Buďte připraveni, neboť první pečetě budou brzy rozlomeny.

Váš Ježíš


2Kor 5, 9-10
9: A proto stůj co stůj usilujme o to, abyste se jemu líbili, ať se už z domova ubíráme, nebo v domově zůstáváme.
10: My všichni se musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.

Zj 6, 1-10
1: Potom jsem měl toto vidění: Když beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna ze čtyř bytostí hromovým hlasem volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten, který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene za denár. Avšak oleji a vínu neškoď.
zpět