332. Poselství Boha Otce ze dne 12. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MUSÍTE SE PŘIPRAVIT NYNÍ


Mé děti ve všech zemích, musíte se nyní připravit na válku. Válka přichází a rychle se rozšíří po celém světě.

Všechno ve vašem světě se chystá změnit a vy nejste připraveny. Vojenské jednotky naplní vaše ulice a bude plno ničení. Mnoho miliónů zemře smrtí v plamenech a žal bude všudypřítomný. Není nic, co byste mohly udělat, abyste to zastavily, a tak se teď musíte připravit.

Připravte se nyní tím, že vezmete v úvahu, že způsob vašeho života se změní, až mnoho z toho, co znáte, vám bude náhle vzato. Zvažte hladomor a nemoci, které často přicházejí s válkou, protože ony přijdou a budou trvat velmi dlouho.

Vaše životy se změní tak, jak jste nikdy nečekaly, ani o tom nikdy nesnily. Musíte posílit svou víru a připravit se mít hodně odolnosti, neboť bude potřebná v tom, co přichází.

Bůh Otec


Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.

Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
zpět