340. Poselství Boha Otce ze dne 28. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


CENA VAŠÍ VÍRY


Ptejte se sami sebe, jaká okolnost by mohla způsobit, že ztratíte víru ve Mne, Toho, kdo může zachránit vaši duši?

Bude-li vám vaše rodina vzata v tom, co přichází, zapřeli byste Mě?

Ztratíte-li svůj majetek v tom, co přichází, obrátili byste se ke Mně zády?

Budou-li vaši milovaní zabiti v tom, co přichází, odvrátíte ode Mne své srdce?

Jaká je cena vaší víry ve Mne? Věříte, nebo Mě žádáte, abych pro vás udělal to či ono, abyste Mi věřili?

Musíte si sami položit tyto tvrdé otázky, mé děti, zatímco je pro vás ještě čas, aby se vaše víra stala skutečnou.

Bůh Otec


Mt 10, 32-34
32: Ke každému, kdo se ke mně bude znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi.
33: Kdo mne ale zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč.

Jan 6, 67-69
67: Ježíš tedy řekl těm dvanácti: "Chcete i vy odejít?"
68: Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života,
69: my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Boží Svatý."

Lk 17, 5: Apoštolové prosili Pána: "Dej nám více víry!"

Lk 22, 32: Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nepřestala. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.
zpět