341. Poselství Boha Otce ze dne 29. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ROZHODNĚTE SE MNE POZNAT!


Rozhodněte se Mne poznat, jaký skutečně jsem. Já jsem velký JÁ JSEM a není žádný jiný bůh jako Já nikde jinde v nebi, nebo na zemi. Nepodceňujte, kým pro vás mohu být.

Můžete Mne poznat skrze mé Slovo, ale mnozí z vás jsou příliš zaměstnáni, než aby na Mne měli čas. V přicházejících dnech uvidíte, že to byla vážná chyba z vaší strany, protože vaše znalost Mne je vším, co vás pak bude živit.

Rozhodněte se Mne poznat. Poznejte Mne, jaký skutečně jsem.

Poznejte Mne jako velikého JÁ JSEM. Poznejte Mne jako Krále. Poznejte Mne jako Boha a Stvořitele všeho.

Bůh Otec


Ex 3, 14: Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."

Lk 10, 21: V té chvíli zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, a žes je odhalil maličkým; ano, Otče, že se ti tak zalíbilo.

Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat.
zpět