343. Poselství Boha Otce ze dne 2. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VÍTR ZMĚNY


Nový vítr se brzy prožene Amerikou. Je to velký, kvílivý vítr změny, ale změny, které přináší, nebudou dobré.

Tento vítr vymete hojnost ze země Ameriky. Vymete klid z této země hříchu. Vymete od vás většinu pohodlí, abyste mohli poznat, že jsem Bůh, a budu všemi uctíván.

Ti z mých lidí, kteří jdou se Mnou v těsné blízkosti, budou zaopatřeni v tomto čase nouze, ale ti, kdo Mě stále odmítali, nebudou mít dostatek.

Konec je blízko, mé děti, a vy nejste připraveny. Hledejte mou tvář pro to, co bych pro vás v tomto čase musel udělat, abych mohl připravit vaše srdce na to, co přichází.

Bůh Otec


Lv 19, 32: Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.

Ž 34, 8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Ź 115, 11: Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.

Iz 25, 1: Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.

Ž 150, 6: Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!
zpět