344. Poselství Boha Otce ze dne 4. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEPŘÍTELŮV PLÁN


Mé děti, můj nepřítel má specifický plán pro tento čas. Pokouší se uvést váš svět do situace, kdy nebudou platit žádná pravidla. Začal už před mnoha roky, kdy začal trhat manželství a rodiny. Nyní pokračuje v této práci skrze ty, kdo Mě neznají, pokusem odstranit veškerou zdrženlivost a všechny protesty proti hříchu.

Plánuje to vykonat prací proti mým lidem a mému svatému Slovu. Plánuje obrátit svět proti vám, moji lidé. Tím, že způsobí, aby ostatní na vás hleděli jako naplněné nenávistí, obrátí lidi světa proti vám. Pokusí se vás ze světa úplně odstranit. Pro všechny mé děti to budou velmi nebezpečné časy po celém světě.

Tyto věci se musí stát, aby mé Slovo bylo naplněno a zkaženost světa mohla dojít ke konci. Moji lidé, buďte si vědomi jeho plánu, protože začne brzy. Už byl připraven za scénou vašeho světa.

Bůh Otec


Jan 15, 18-25
18: Jestliže svět vás nenávidí, uvažte, že mne měl v nenávisti dříve než vás.
19: Kdybyste byli ze světa, svět by se k vám choval přátelsky jako k svým vlastním. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: "Služebník není víc než jeho pán." Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali mé slovo, budou zachovávat i vaše.
21: Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych nebyl přišel a k nim nemluvil, neměli by hřích; nyní však už pro svůj hřích nemají výmluvy.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych nebyl mezi nimi vykonal skutky, jaké nevykonal nikdo jiný, neměli by hřích; nyní však je viděli, a přesto mají v nenávisti mne i mého Otce.
25: Ale má se splnit slovo napsané v jejich Zákoně: "Nenáviděli mě bez příčiny."

Mt 24, 8-10
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
zpět