364. Poselství Boha Otce ze dne 5. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEBESKÁ POTRAVA


A vy nesmíte přinášet potravu zvenčí do vašich domů v pustině, neboť andělé vám budou podávat potravu uvnitř vašich domů. Přinesou vám potravu z nebe a vy ji budete jíst, abyste mohli mít sílu.

Viděla jsem, že nebeská potrava měla udržet Boží lid v bezpečí, protože v tomto čase budou velmi sledováni a pronásledováni. Nebude tomu tak jako dnes, kdy opustíte svůj dům a můžete si být relativně jisti, že se večer vrátíte domů ve zdraví. Bude tomu právě naopak.

A budete Mi muset zpívat zpěvy uctívání v domech v pustině. Ti, kdo se nacházejí mimo domy, vás uslyší, ale nebudou schopni vypátrat, kde jste, protože nebudou moci spatřit domy postavené mýma rukama.

V duchu jsem viděla hluboké lesy a slyšela radostný zpěv. Viděla jsem něco jako vojáky, kteří pátrali kolem a hledali lidi, kteří zpívali písně, ale nemohli je najít.

A to bude čas velké radosti v duchu mých lidí, kteří Mi slouží.

Těm, kdo odmítnou Mě zapřít, bude poskytnuto vše, co potřebují, ale běda těm, kdo odmítnou uvěřit, neboť jejich cesty budou velmi těžké a projdou tvrdou školou. Budu je zkoušet, a oni odmítnou. Pak budou předáni Zlému.

Bůh Otec


Žid 1, 14: Což nejsou všichni andělé jen duchové, určení k tomu, aby sloužili? Vždyť on je posílá, aby byli po ruce těm, kterým se má dostat spásy jako dědictví.
zpět