369. Poselství Boha Otce ze dne 7. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁVŠTĚVY V NEBI


V čase domů v pustině, budou tam i ti z mého lidu, kteří půjdou do nebe a vrátí se, aby přinesli mé Slovo lidem na zemi. Tyto cesty budou uskutečněny jen z mé vůle a jen ti, které si vyvolím, navštíví můj nebeský příbytek.

Sešlu má Slova, abych posílil můj lid během jeho prodlévání v pustině, tak jako jsem to činil v dávných časech.

Říkám vám tyto věci už předem, abyste jim mohli uvěřit, až se stanou. Říkám vám, že můžete najít útěchu ve vědomí, že jsem už myslel na všechno, co budete potřebovat.

Bůh Otec


Zj 1, 1: Zjevení Ježíše Krista, které Bůh mu udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se vbrzku musí stát; on je skrze svého anděla naznačil svému služebníku Janovi.

Ex 3, 14: Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: Řekni Izraelcům toto: "JSEM posílá mě k vám."
zpět