372. Poselství Ježíše ze dne 13. června 2012.

Nástroj: Jennifer (USA).


JÁ JSEM BŮH JEDNODUCHOSTI


Mé dítě, přicházím k mým dětem se slovy lásky. Přicházím k mým dětem, jako váš Král a Spasitel. Přicházím k vám také jako člověk, který byl prostý tesař. Neužívám slova, kterým vy, mé děti, nemůžete rozumět.

Je jen jediná kniha, kterou byste se měly řídit, a to je Bible – a v ní byste měly být pozorné k poselstvím evangelií. Je tam také Desatero přikázání, kterých byste měly být poslušné, abyste získaly věčný život. Je to jen člověk, který věci komplikuje, neboť Já jsem Bůh jednoduchosti.

Mé děti, otevřete Písmo svaté a věnujte pozornost Knize Zjevení. Běda těm, kteří připíjejí sami sobě s brýlemi pozemských rozkoší, neboť ti se brzy stanou nádoby hořkosti [při Varování – pozn. překladatele].

Běda těm, kteří odmítají se obrátit k pravdě a žít ji, neboť poznat ji a odvrátit se od ní, přináší vážné následky.

Pravím vám, mé děti, že lidstvo bude brzy na kolenou, ve chvíli, kdy to bude nejméně očekávat. Stále přicházím a varuji mé děti, že země bude reagovat na míru hříchů lidí. Slunce bude lidstvo varovat, neboť celá příroda poslouchá příkazů Božího trůnu.

Národ za národem se pozvedne jeden proti druhému – a pak se zhroutí kvůli své pýše. Pokora! Pokora! Pokora! To je jediná cesta k míru. Srdce se musí obrátit k mému milosrdenství, aby přišel mír.

Zapletli jste se s mistrem klamu a hrabivost a pýcha se staly základem všeho – všeho toho, co není v harmonii se Mnou, neboť Já jsem Ježíš. V duších mého lidu je velká nerovnováha a svár se rozšíří jako požár.

Díky [mé] spravedlnosti svět začne znovu poznávat mé milosrdenství. Dávám vám hodně prostředků, abyste se sami vyzbrojily, a to hlavně eucharistii, která vám dovolí, zůstat blízko Mě, neboť Já jsem Ježíš a moje milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

JežíšPřevzato: http://www.wordsfromjesus.com
zpět