382. Poselství Boha Otce ze dne 22. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UŽ NENÍ ČAS


Moji lidé, čas nadešel. Soudy musí začít a vy musíte být připraveni na to, co přichází. Nyní budu každého z vás vést k takovým přípravám, které máte činit.

Chci, abyste se nebáli toho, co přichází, ale přijměte to, protože konec znamená, že přijdete ke Mně domů. Chci, abyste o Mně řekli ostatním, protože mnoho, mnoho duší bude ztraceno v tom, co přichází, ale Já mám zvláštní odměny pro ty, kdo se přimlouvají za duše, které mají být spaseny. Poznejte Mne a uskutečňujte své přípravy, zatímco vás budu vést. Už není čas, abyste si nyní hráli.

Bůh Otec


2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně přijde jako zloděj, a tehdy nebesa s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly se v žáru rozplynou.

Lk 12, 19-21
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."
zpět