391. Poselství Boha Otce ze dne 7. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDYŽ JE VAŠE SRDCE TAKOVÉ, JAKÉ MÁ BÝT


Mé děti, zaměřujete se na to, abyste si osvojily správné chování, a to je, co chci. Ale Já chci ještě víc, aby vaše srdce bylo takové, jaké má být. Chci, aby vaše srdce bylo plně srovnáno se Mnou a s mými cestami, abyste si nemusely dělat starosti se svým chováním. Když je vaše srdce plně podřízeno Mně, vaše chování bude následovat. Přeji si, aby vaše srdce se soustředilo na tuto příčinu.

Když je vaše srdce pravdivé, není třeba se soustřeďovat na slova, neboť ze srdce mluví vaše ústa. Je-li vaše srdce, jaké má být, není třeba se soustředit na lásku k bližnímu, neboť nebudete schopny činit nic menšího. Je-li vaše srdce, jaké má být, není třeba soustředit vaši pozornost na to, abyste se držely daleko od hříchu, protože na to nepomyslíte. Nebudete chtít nic než Mne, bude-li vaše srdce takové, jaké má být.

Přeji si, abyste nechtěly nic než Mne, a pak bude vaše srdce správné.

Bůh Otec


Mt 22, 37: Odpověděl mu: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí".

Mt 12, 34-36
34: Zmijí plemeno! Jak byste mohli mluvit dobře, když jste špatní? Ústa přece mluví to, čeho je srdce plné.
35: Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice věci dobré, a špatný člověk vynáší ze špatné pokladnice věci špatné.
36: Říkám vám: "I z každého neužitečného slova, které lidé pronesou, musí v soudný den vydat účty."

Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Lk 6, 45: Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlé pokladnice vynáší zlo. Jeho ústa totiž mluví to, čím přetéká srdce.

Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
zpět