392. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEPOUŽÍVANÉ TALENTY


Nevyužíváte vše, co jsem vám v tomto světě dal. Byli jste obdarováni mnoha dary a vy je promarňujete ve světských zájmech. Už jsem vás varoval, že vám vezmu tyto talenty a dám je jinému, nepoužíváte-li je pro Mne. Mé děti mají jen málo času a Já tak učiním (dát talenty ostatním). Některé jsem již vzal těm, kteří se ode Mne odvrátili a odešli zpátky do světa.

Když nepoužíváte tyto dary, které jsem vám dal, budete stát přede Mnou, abyste Mi při soudu dali odpověď na to, co jiného jste udělali s vaším časem a talenty na zemi.

Ježíš


Mt 25, 14-30
14: "Je to jako s jedním člověkem, který se chystal na cesty: Zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek.
15: Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jedbu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
16: Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal dalších pět.
17: Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal další dvě.
18: Ale ten, který dostal jednu, šel, vyhrabal v zemi díru a ukryl tam peníze svého pána.
19: Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování.
20: Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: "Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hleď, dalších pět jsem vyzískal."
21: Jeho pán mu na to řekl: "Dobře služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána."
22: Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: "Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hleď, další dvě jsem vyzískal".
23: Jeho pán mu na to řekl: "Dobře, služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána."
24: Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: "Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozhodil.
25: Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří."
26: Pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel a sbírám, kde jsem nerozhodil.
27: Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl, co je moje, i s úrokem.
28: "Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven!
29: Neboť každému, kdo má, bude dáno, a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30: A tohoto neužitečného služebníka uvrhněte do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů."
zpět