398. Poselství Ježíše ze dne 20. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘED KONCEM


Mé děti, chcete vědět, co přijde nakonec, ale Já vám říkám nyní, že až konec přijde, raději byste si přály, abyste nevěděly, co víte. Události, rezervované na konec těm, kteří Mě i nadále odmítají, znovu a znovu, budou strašné a plné bolesti a trápení. Každá událost konce bude silnější než předchozí, až nakonec bude všechno zničeno.

Před událostmi konce si moji lidé vyberou. Každý člověk si zvolí, zda bude sloužit Mně a popře sám sebe, nebo zda Mne zapře a přijme značku. Přijmete-li značku, nebude už pro vás cesta zpět. Žádná kajícnost nebude vylita na ty, kdo dají přednost značce přede Mnou.

Řekl jsem vám, co můžete učinit, abyste se připravili na to, co přichází. Někteří z vás už tady nebudou, až události začnou, ale někteří zde budou. Učiňte svou víru neotřesitelnou, poznejte, v co věříte. Buďte připraveni.

Ježíš


Zj 13, 16-18
16: Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit nebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které v součtu dává její jméno.
18: Tady je potřeba moudrost! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo je 666.
Zj 14, 9-11
9: Jiný, třetí anděl, hlasitě volal: "Kdo se klaní šelmě a její soše, kdo si nechá udělat znak na čele nebo na ruce,
10: dostane také napít z vína Boží rozhořčenosti, které je připraveno nezředěné v číši jeho hněvu, a bude trápen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: Dým z ohně, který je mučí, vystupuje na věčné věky; a nemají úlevy ve dne v noci, kdo se klanějí šelmě a její soše a kdo si nechali vtisknout její jméno jako znamení.

Zj 20, 4 : A spatřil jsem trůny i ty, kteří se na ně posadili, a bylo jim dáno vykonat soud, a také duše těch, kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví, a všechny ty, kteří odmítli se klanět šelmě a její soše a přijmout její znak na čelo nebo na ruku: ti ožili a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.
zpět