399. Poselství Ježíše na Zelený čtvrtek, 29. března 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


V KAŽDÉM MÉM SLOVU JE ZAHRNUTA PODSTATA MÉ LÁSKY


Moji milovaní lidé,

v každém mém Slovu je zahrnuta podstata mé Lásky.

Každé z mých dětí doprovází olej mého požehnání, zejména ty, které trpí kvůli své víře ve Mne.

Moji lidé jsou neustále zkoušeni, aby plamen mé Lásky vyhasl. Mé děti dovolují nepříteli duší, aby je porazil jedinou pomluvou…

Moji lidé naslouchají hlasu svého pastýře a tento pastýř je Láska [Jan 10, 4-11].

Lidstvu chybí láska. V tento den musíte učinit pevný záměr nápravy vůči mé Boží Lásce a odčinit činy a jednání, jimž chybí Láska, které byly urážkami vůči Mně a vůči vašim vrstevníkům ve vašich domovech, na místech, kde pracujete a v každém okamžiku a na každém místě, kde jste byli. Musíte být poslové mé lásky.

Moji milovaní lidé,

nechoďte špatnou cestou!
Bez mé Lásky přítomné ve vás nebudete schopni dosáhnout cíle, který jsem pro vás vytyčil.

V této chvíli Zlý pracuje bez ustání, aby vštípil nedostatek lásky do každého z mých vlastních. Vy dobře víte, že tam, kde chybí má Láska, Zlý využije svou výhodu a způsobí škodu.

V této chvíli Zlý zuřivě útočí na rodiny… On ví, že bez přítomnosti mé Lásky v rodinách, úplně destabilizuje celé lidstvo.

Volám vás k lásce k bližnímu, k vašim blízkým…

Volám vás a vaše blízké k pokoře vůči vašim bližním…

Nechci, abyste se dívali jen na lidské tváře, ale volám vás, abyste viděli Mne ve svém bližním. Tímto způsobem budete v každém čase schopni v sobě udržet můj pokoj [Jan 14, 27].

Buďte mou Láskou, buďte experty v Lásce a zbytek dostanete navíc.

Chci, aby každý z vás proměnil tuto noc bolesti do nekončícího činu Lásky, která se šíří a jde vpřed.

Chci, abyste proměnili tuto noc bolesti, kdy osamělost byla mou společnicí, do nekončícího činu odpuštění, jednoty, bratrství a šířit je vpřed.

Trpím pro můj lid, trpím pro Lásku.

Buďte pevní, neochabujte ve víře.

Modlete se za celý svět.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět