403. Poselství Ježíše ze dne 29. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (Argentina).


TICHO PŘED BOUŘÍ


Mé děti, jak procházíte skrze tento čas před bouří, nechám vás vyzrát. Povedu vás procesem zrání, abych vás lépe připravil vypořádat se se vším, co vám přijde do cesty.

Mnozí z vás tolik závisí na rodinných příslušnících a tito členové rodiny budou brzy vzati ze země. Budete potřebovat tuto zralost, abyste mohli jít dál.

Svět kolem vás se tak drasticky a tak náhle změní, že si jistě budete myslet, že to nemůžete přežít, ale mnozí z vás přežijí a stanou se z vás mučedníci kvůli mému jménu. Půjdete dál, abyste svědčili těm, kteří budou ponecháni a neznají Mě. Na krátký čas půjdete dál pomáhat ostatním, než vás přivedu ke Mně domů.

Můžete si být jisti, moji drazí, že už jsem šel napřed, abych pro vás připravil místo, a až připravím místo pro vás, přijdu znovu a přivítám vás u sebe, abyste tam mohli být se Mnou.

Udržujte svůj pohled na věčné věci, které dokončujete, neboť budete ohromně odměněni za vše, co budete snášet, udržíte-li si svou víru až do konce.

Váš Ježíš


Jan 14, 1-3
1: Vaše srdce ať se nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne.
2: V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, přece bych vám nebyl řekl: "Odcházím, abych vám tam připravil místo.
3: A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já."

Mt 24, 13-14
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve tehdy přijde konec.

Mt 16, 25-27
25: Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.
26: Vždyť co to člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří svůj život? Co může člověk dát, aby svůj život dostal zas zpět?
27: Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
zpět