404. Poselství Ježíše ze dne 30. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OBLAST VAROVÁNÍ


Pokaždé, když jsem se dnes ráno modlila, viděla jsem v duchu temnou a hrozivou oblohu a prosila jsem Pána, aby nám k tomu něco řekl. Nevěděla jsem, co to znamená, ale vypadalo to jako temná obloha v Tornado Alley, když v nějaké její části bylo vyhlášeno varování před nebezpečím tornád. Vy víte, pokud jste v oblasti varování, že v temnotě, tiše se vznášející nad vámi, číhá smrt a váš respekt k náhlé ničící síle vás vybízí k činu.

Mé děti, dělejte své poslední přípravy nyní a mějte všechno připraveno.

Poznámka: V duchu jsem viděla, že to jsou přípravy k opuštění země – mějte své záležitosti v pořádku a cokoli byste dělali, kdybyste věděli, že už nemáte na zemi moc času – udělejte teď. Buďte připraveni odejít v kterémkoli stanoveném dnu. Když víte, že půjdete na výlet, máte všechno připraveno. On říká: "Mějte všechno připraveno", abyste byli připraveni jít. Pak už na to nemusíte myslet a můžete se soustředit na Něho.

K Americe se blíží bouře a je v ní plno temnoty. Události budou terorizovat její lid a mnoho lidí přimějí dát jejich srdce Mně. Mou touhou je, aby se v tomto čase ztracení obrátili ke Mně a nezahynuli, a dám jim k tomu příležitosti, aby to mohli udělat.

Buďte připraveni být odvoláni domů kdykoli, abyste se v tomto čase mohli zaměřit jen na Mne. Až budou vaše přípravy dokončeny, nebudete mít starosti kvůli věcem světa.

Nyní se rezolutně zaměřte na modlitby za ty, kteří Mě neznají. Bohatě odměním ty, kdo stráví vzácné hodiny v přímluvách, a to potěší mé srdce, když uvidím, že to činíte. Přišel jsem, abych je zachránil, ale jen málo z nich se stará, jestli budou spaseni. Přimlouvejte se a obdržíte má požehnání!

Toto není čas k strachu, ale k připravenosti. Vy víte, co se blíží, neboť jsem vám to ukázal ve vašem duchu. Nebuďte jako pošetilé panny, ale připravte se jako ty moudré, a buďte radostní, neboť brzy budou dveře zavřeny a ti, kdo se nepřipravili, budou zanecháni.

Ježíš


Mt 25, 1-13
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.
zpět