407. Poselství Boha Otce ze dne 5. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VAŠE KAŽDODENNÍ ZÁKLADNÍ POTŘEBY


Moji lidé, brzy přijde den, kdy budete nuceni si vybrat mezi svou vírou a vašimi každodenními základními potřebami – pouhým jídlem, které jíte, přístřeškem, kde bydlíte. Vzpomeňte si, když ten den přijde, že Já jsem všechno, co potřebujete. Mohu vám opatřit střechu nad hlavou, až žádný dům nebude. Mohu vám přinést jídlo z ničeho. Udělal jsem to pro můj lid dříve, a mohu to udělat i teď. Mohu vás podporovat každou minutu vašeho života, až půjdete totální zkázou.

Proto lpěte na své víře ve Mne a nestarejte se o to, co budete jíst a co si budete oblékat. Nezapomeňte, když je ještě čas, udělat si zásobu oleje jako moudré panny. Nezapomeňte využít čas, abyste Mě poznali. Když dobře využijete čas, který vám teď zbývá, nebude vám potom chybět. To je jediná cesta. Všichni, kdo Mě neznají, budou na to v tomto čase sami, nebo vymění svou duši za něco k snědku. Každý člověk učiní tuto volbu.

Bůh Otec


Zj 13, 16-18
16: Nutí také všechny, malé a velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit anebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které v součtu dává její jméno.
18: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromadu číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo je 666.

Mt 24, 12-13
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 6, 25: Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst [nebo co budete pít], ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty?

Mt 25, 8-13
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.

Ef 5, 16: Dobře využívejte tohoto času, protože žijeme v dobách zlých.

Gn 25, 33-34
33: Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi.
34: Jákob dal Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.
zpět