409. Poselství Boha Otce ze dne 11. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ODPOUTEJTE SE


Mé děti, jdete svým životem v řetězech. Cítíte tíži a Já si přeji, abyste poznaly, co je tím, co vás drží v zajetí a osvobodily se.

Přeji si, abyste se zbavily věcí, které vás svazují a ubližují vám. Přeji si, abyste se přestaly držet věcí a lidí, kteří vás duchovně nezušlechťují a neupevňují. Přeji si, abyste se osvobodily od všeho, co vás odvádí od toho, čím jste ve Mně.

Je čas, abyste naplnily celý váš potenciál ve Mně, neboť přichází noc, kdy nemůžete pracovat a vaše příležitost, abyste to udělaly, bude ztracena.

Bůh Otec


Př 12, 25: Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.

Fil 3, 13-14
13: Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno mi jde. Nedbám na to, co je za mnou, a ženu se k tomu, co je přede mnou.
14: Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Ježíše Krista.

Gal 5, 1: To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do tohoto otrockého chomoutu.

Iz 10, 27: V onen den ti spadne z ramen její břímě a její jho z šíje, jho se z tebe sesmekne jak po oleji.

Jan 9, 4-5
4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.
zpět