434. Poselství Boha Otce ze dne 17. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘÍLEŽITOSTI K OČIŠTĚNÍ


Když jdete svým každodenním životem, nezapomínejte, že mým přáním je očistit vás. Mou touhou je, abyste byli odrazem mé slávy. Mou touhou je, abyste kráčeli po mých cestách a podřizovali se mému Slovu.

Poskytnu vám ve vašem životě příležitosti k očistě. Můžete si vybrat, zda dovolíte, abyste se v nich očistily, nebo ne. Zvolíte-li nedovolit, aby se mé očišťování uskutečnilo během těchto příležitostí, vaše očista proběhne za méně dobrých okolností.

Neboť ti, kteří se mému očišťování vzpírají, nebo věří, že již dosáhli dokonalosti, podstoupí svou očistu během času hrůz. Já jsem velmi velkorysý a milosrdný Bůh a dávám svému lidu čas do poslední vteřiny Země si vybrat Mne a mé cesty a dovolit mou očistu.

Bůh Otec


Iz 48, 9-11
9: Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jak stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
11: Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.

Iz 1, 25: Obrátím na tebe svou ruku, vytavím tvou strusku, jako louhem odloučím všechny tvé přimíšeniny.

1Petr 1, 7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.

Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
zpět