436. Poselství Boha Otce ze dne 21. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PROTOŽE JSTE MOJI


Odmítli jste prokazovat milosrdenství mému lidu. Odmítli jste dávat, jak jsem nařídil. Zaséváte zkažená semena, která přinesou sklizeň, kterou nebudete chtít, mé děti.

To, co jsem nařídil, abyste udělali, je k vašemu užitku, i když to tak nevypadá v tomto čase. Já jsem spravedlivý soudce a přijdu soudit všechny na zemi. Nazýváte se mým jménem a Já jsem povinen vám ukázat, jak chybujete, dokonce i teď.

Nevíte, že tyto věci přinášejí sklizeň do vašeho života? Nevíte, že vytváříte nedostatek pro sebe, když to děláte? Když neprokazujete milosrdenství, milosrdenství nebude prokázáno vám. Když nedáváte, v čase vaší nouze, nebude dáno vám. Každý čin, nebo nečinnost má následky. Myslíte si, že jste nad tím, protože jste moji?

Kajte se a řiďte se tím.

Bůh Otec


Gal 6, 7-8
7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Co kdo zasel, to taky sklidí.
8: Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí věčnou záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život.

Př 3, 27-28
27: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.
28: Neříkej svému bližnímu: "Jdi a přijď zase a dám ti to zítra", když to máš s sebou.

Zj 20, 12: A viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Také jiná kniha, kniha života, byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, každý podle svých skutků.
zpět