439. Poselství Boha Otce ze dne 24. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VZDEJTE SE TOHO


Ve svých myšlenkách věříte, že žijete pro Mne v každé oblasti, ale jsou oblasti, kterých jste se nevzdali. Osvítím tyto oblasti svým nádherným světlem, abyste mohli vidět, co je skryto a vzdát se toho. Odevzdejte každou oblast Mně, abych vás mohl omýt a očistit.

Výsledky správného života jsou velký pokoj a požehnání, jaké jste nikdy nepoznali. Když Mi dovolíte odstranit zábrany, vaše soustředění na Mne se stane jasnější a vy snadněji vstoupíte do mé přítomnosti.

Bůh Otec


Iz 59, 2: Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.

1Jan 1, 8: Řekneme-li, že hříchu nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravdy.

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
zpět