450. Poselství Boha Otce ze dne 11. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁDHERA ZA POPEL


Přináším mým dětem to nejlepší za všechen popel, kterým prošly ve svých životech. Protože vás brzy čeká čas konce, chci, abyste dostaly mnoho odměn nyní a těšily se z nich.

Čekejte každý den na nádheru, kterou vám poskytnu. Vyhlížejte Mě, že napravím situace, o nichž jste si nikdy nemyslely, že je uvidíte napraveny a změněny. Dělám to pro vás.

Čekejte na Mne, abych obnovil rozvrácené vztahy, o kterých jste si byly jisté, že se už nedají spravit. Čekejte na Mne, abych zkrotil vaše nepřátele a způsobil, že budou s vámi v míru.

JÁ JSEM mocný Bůh a není nic, co by pro Mě bylo příliš těžké. Nechal jsem tyto věci na konec, abych mohl potěšit ty, kdo nacházejí potěšení ve Mně.

Bůh Otec


Iz 61, 3: Pozvednout truchlící na Siónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě.

Lk 1, 37: Vždyť u Boha není nic nemožného.
zpět