452. Poselství Boha Otce ze dne 13. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SKRYTÁ TEMNOTA


Musíte odstranit skrytou temnotu v koutech svého srdce, abyste se mohli pohnout vpřed. Otevřete dveře k těmto koutům, abych mohl vstoupit a nechal tam zářit mé nádherné světlo, a budeme spolupracovat, abychom vytáhli, co není ode Mne.

Až bude temnota vyhnána, budete mít úspěch tam, kde jste dříve nebyli schopni uspět, protože překážky budou odtlačeny z vaší cesty. Svěřte Mně vás vést po cestách počestnosti, když se podrobíte mému očišťování.

Bůh Otec


Zj 3, 18-21
18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby se oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
19: Já kárám a trestám všechny všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mne.
21: Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně.
zpět