457. Poselství Boha Otce ze dne 18. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MĚNÍCÍ SE OBDOBÍ


Časová období se budou měnit, mé děti. Některé z vás vstoupí do nejtěžšího období, ale ostatní vstoupí do doby úlevy.

Období úlevy je odměnou mým pracovitým dětem za všechno, co udělaly pro mé království. Obtížná období mají připravit mé válečníky na to, co je právě před nimi.

Někteří z mých válečníků už nemají mnoho času na zemi. I když jejich boje jsou intenzivní, jejich poslední sezóna bude krátká, aby je zbavila jejich břemen. Noví válečníci jsou nyní trénováni, kteří je zastoupí a zaujmou jejich místa.

Bůh Otec


Ž 1, 1-3
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

1Petr 1, 5-7
5: Protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat v konečném čase.
6: A proto budete potom jásat, i když teď ještě na krátký čas – musí to tak být. Vás tísní všelijaké zkoušky.
7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.

Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
zpět