470. Poselství Ježíše ze dne 29. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


AŤ TO STOJÍ COKOLI


Mé děti, ve světě kolem vás přibývá temnoty, jak odvolávám ty, kdo jsou milosrdní a soucitní. Až budou všichni odvoláni, nenávist a hněv budou exponenciálně narůstat. Teď už nepotrvá dlouho, než uvidíte události – znamení mého příchodu, o nichž jste tak dlouho mluvily.

Jste připraveny? Jste připraveny čelit tomu, co to obnáší? Můžete si zvolit Mne a nezapřít Mne v žádné situaci, ať vás to bude stát cokoli?

Připravte své srdce.

Vy, kdo jste prosili, abyste uviděli konec, připravte své srdce na to, co to znamená, neboť zlo se v tomto čase rozmůže jako nikdy dříve.

Ježíš


Mt 24, 29-31
29: Až přejde soužení těchto dnů, zatmí se slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.
30: Tehdy se objeví znamení Syna člověka na nebi, a tehdy budou naříkat všechny národy země. A uvidí Syna člověka přicházet na nebeských oblacích a s velkou mocí a slávou.
31: Pošle své anděly s mohutným hlaholem polnice, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce obzoru až k druhému.

Mt 24, 12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.

Mt 10, 32-33
32: Ke každému, kdo se ke mně bude znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v nebi;
33: ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč.
zpět