475. Poselství Boha Otce ze dne 6. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PADNĚTE NA TVÁŘ


Řekli jste si mnoho lží, pokud jde o stav vašeho srdce. Hodně jste se vymlouvali, proč jste takoví, ale současný stav vašeho srdce vás zničí v tom, co má přijít, proto vás teď osvobodím od těch potěšení a žádostí, které by vás ode Mne odvedly.

Ve vaší zkroušenosti padněte na tvář a volejte ke Mně, a Já vás zachráním před sebou samými. Zachráním vás od zkázy, kterou nyní nepřítel naplánoval pro vás v těchto časech konce. Využívá vaše vlastní touhy proti vám a vy jste se dost nepřipravili poznat jeho způsoby.

Padněte na tvář a volejte ke Mně, a Já vás utěším. Je čas, abyste Mě poznali po všech stránkách.

Bůh Otec


Jer 17, 9-10
9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.

Ž 37, 3-5
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

2Kor 1, 3-4
3: Veleben budiž Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista. Je to nejmilosrdnější Otec a Bůh, a od něho přichází všecka útěcha.
4: Těší nás ve všech našich souženích, takže my pak jsme schopni potěšit druhé, ať už jsou v jakémkoliv soužení, jak Bůh potěšuje nás.
zpět