477. Poselství Boha Otce ze dne 10. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NĚKTERÉ Z MÝCH ODMĚN


Mé děti se budou radovat z určitého obnovení v jejich životech dřív, než k nim přijde konec. Nyní pro vás obnovuji některé věci a lidi, které jste v minulosti ztratili, když jste se snažili vykonávat mou vůli. Lidé a věci, které jste odložili kvůli mému jménu a mysleli si, že je nikdy znovu nespatříte.

Nedělejte si starosti, že neuvidíte, jak se to stane, protože Já pracuji v zákulisí, a přijde to neočekávaně. To jsou z některých mých odměn pro ty, kteří Mi dobře sloužili.

Bůh Otec


1S 30, 18: Tak vysvobodil David všechno, co Amálekovci pobrali; i obě své ženy David vysvobodil.

Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

Jb 8, 6: Budeš-li ryzí a přímý, jistě nad tebou bude bdít a obnoví tvůj příbytek pro tvou spravedlnost.
zpět