480. Poselství Boha Otce ze dne 12. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BEZ POSTIHU


V přicházejících dnech povolám mnoho z mých lidí náhle domů, a ti obdrží svou odměnu. Povolám vás domů různými způsoby v mém velkém milosrdenství.

Vezmu si také velmi náhle mnoho bezbožných, kteří Mě stále odmítají, bez postihu. Ti, kdo Mě nyní zneuctívají odmítáním Mě uznat, kdo Mě stále nepřijímají jako Boha, budou vzati velmi neočekávaně a předáni věčnosti utrpení za své hříchy.

Některým, za které se modlíváte, dám více příležitostí k pokání dřív, než si je vezmu.

I když budou nakonec trpět na zemi, pokud se budou kát, stráví věčnost v radosti.

Bůh Otec

Poznámka: Někdy jsem viděla, když lidé umírají na rakovinu, že je to vlastně to, co se děje – On jim dává více času k pokání.

Věděla jsem, že jsem zaslechla termín "bez postihu" na nějakém místě, tak jsem je vyhledala. Obecně se vztahuje ke koupi dluhu. Kupující koupí dluh "bez postihu". To znamená, že kupující bere na sebe všechna rizika neplnění smlouvy. Jak vhodné. Ježíš zaplatil náš dluh, ale pro ty, kdo stále odmítají jeho velkou oběť, berou na sebe veškeré riziko za neplnění jejich vlastní smlouvy. Vskutku, oni nemohou provést splacení dluhu, který nyní dluží, když přejdou do věčnosti bez Spasitele.


Lk 12, 19-20
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?"

Př 1, 23-28
23: Obraťte se, kdy vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou.
zpět