481. Poselství Boha Otce ze dne 13. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


LÉČKY


Mé děti, všechno není takové, jak vypadá. Je toho tolik, co jde za scénou tohoto světa a blíží se mnoho změn. Nejsou to všechno dobré změny. Rozlišujte, abyste mohly poznat, co je ode Mne a co je od Zlého, abyste nebyly oklamány.

Mnoho nástrah bude přichystáno pro mé děti v tom, co přichází, protože nepřítel se vás pokouší odstranit ze země. Půjdete-li blízko u Mne, budu vás varovat.

Těšte se z těchto dnů míru, dokud je máte, neboť brzy bude mír zemi vzat.

Bůh Otec


Ž 38, 13: Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku, kdo mi chtějí škodit, vedou zhoubné řeči (*).

Př 14, 26-27
26: V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.
27: Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.

Mt 24, 9-13
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13. Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.


(*) Poznámka překladatele: V originále je tento verš označen Ž 38, 12.
zpět