500. Poselství Boha Otce ze dne 5. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


Modlitba za vzdorovité děti:

Toto ráno mi Pán dal modlitbu pro rodiče, aby se ji modlili za své nezvladatelné děti. Je zvlášť mocná pro orodování za děti, které mají již něco společného s drogami nebo s životním stylem v tlupách, nebo jsou k nim přitahovány.

Prosím, sdílejte tuto modlitbu s tolika jinými rodiči, jak jen můžete. Pán mi toto ráno řekl, že Satan jde po našich dětech víc než kdy dříve.

Text modlitby následuje a je také zveřejněn pod štítkem modliteb na stránce JPH : https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/prayer-for-a-wayward-child/

Na konci modlitby je zvukový záznam, jak se modlím tuto modlitbu.


MODLITBA ZA VZDOROVITÉ DĚTI


Náš Bože v nebesích, chválím tvé svaté jméno. V tolika věcech poznávám, můj Pane, že jsi mou jedinou nadějí. Jsi větší než jakýkoli problém. Jsi větší než každý nepřítel. Vím, že máš radost projevit se, jak mocný jsi v můj prospěch.

Pane, Ty vidíš situaci s tímto nezvladatelným dítětem. Modlil/a jsem se a on/ona jde ke dnu zlou cestou, Pane, ale já vím, že jsi víc než schopen, Pane, napravit mé dítě. Já vím, že ho/ji chceš napravit ještě víc než já. Vím, že ho/ji miluješ ještě víc než já, můj Pane, a tak dávám tuto situaci Tobě. Pane, dávám ruce pryč od této situace a budu se dívat, jak pracuješ. Očekávám zázrak, můj Pane!

Pane, já vím, že Satan se pokouší dát mé dítě do prasečího chlívku, ale já prohlašuji, ŽE MÉ DÍTĚ NEDOSTANE! Nyní vím, že bude muset bojovat s Tebou, aby to dokázal, můj Pane, protože dávám toto dítě Tobě, a vím, že uděláš, cokoli je nutné, abys zachránil mé dítě, můj Pane.

Pane, prosím Tě, abys přivázal mé dítě do ovčí ohrady tvého lidu. Prosím Tě, Pane, udělej, cokoli je nutné, abys zachránil mé dítě, Pane – zachraň ho/ji od jeho/jejích návyků a závislostí, Pane, protože Ty jsi větší než JAKÁKOLI závislost, můj Bože, a já vím, že stačí jediný tvůj dotyk a ta závislost už NEBUDE. Já vím, že Ty víš, co zasáhne srdce mého dítěte.

Pane, i když budeš muset zlomit jejich nohy a ovinout je kolem svého krku a nést je těsně u sebe, zatímco se uzdravují, abys je zachránil, udělej to, Pane! Udělej to, aby šli do nebe a ne do pekla. Udělej to, aby se nestali dalším statistickým údajem života v tlupě, jiným statistickým údajem předávkování v novinách. Můj Pane, NE! Mé dítě musí žít a NE ZEMŘÍT, v mocném jménu Ježíšově!!! Já vím, že ho/ji nenecháš jít se Satanem, Pane! Protože se nepřestanu modlit, můj Pane a nenechám Tě odejít, dokud nepožehnáš mé dítě.

Učiň, aby mé dítě se zamilovalo do Tebe a tvého Slova, nechej je růst v poznání Tebe, pokryj je svým světlem, posilni je proti tragediím a nouzi, připoutej je k tvému Slovu. Nauč ho/ji moudrosti, Pane! Vysprchuj ho/ji láskou a milosrdenstvím, buď jeho/jejím krunýřem a štítem, Pane! Ukaž mu/ji, cokoli potřebují vidět, aby přilnuli k Tobě a vyšli ze svých zvyků, závislostí a světských cest, Pane.

Vím, že jsi dal mému dítěti dary a talenty, aby je užili pro tvé království, Pane, a já se modlím, abys rozdmýchal tyto dary a přitáhl mé dítě k práci pro království – já vím, že on/ona, bude mít pokoj, až budou naplněni tvým úmyslem pro jejich život.

Můj Pane, tvé Slovo říká, že když já rozhodnu o věci s vírou, pak je již hotova. Vyhlašuji tedy, že mé dítě je zachráněno. Vyhlašuji, že mé dítě žije zbožný život pro Tebe. Vyhlašuji, že mé dítě se zbavilo nebezpečného životního stylu, zbavilo se nezákonnosti, příslušnosti k jakémukoli gangu a je ochraňováno Tebou, ó Pane, protože já vím, že slyšíš vroucí modlitby maminek a řádných mužů. A já vím, že odpovíš, když se modlíme v souladu s tvou vůlí, proto prohlašuji, že se to STALO, Pane, v Ježíšově jménu!

Pane, prosím o milost držet ruce pryč od této situace, zatímco Ty budeš pracovat. Děkuji Ti, Pane.

Bůh Otec
zpět