509. Poselství Boha Otce ze dne 13. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ĎÁBEL SE SKRÝVÁ V DETAILU


Ďábel je v detailech – dívejte se, na co se nedíváte, podívejte se na drobné písmo, moji drazí. Je to řada drobných pastí, které se stanou velkými později. Dávejte pozor, zejména ti z vás, kteří budou brzy povoláni domů.

Podívejte se znovu. Říká se tam, co jste si mysleli? Nepřítel stanovil převod práva proti vám a pracuje přesčas, aby vás dostal. Ďábel se velmi zajímá o vaše detaily a chce, abyste se zamotali do právních záležitostí a neměli čas se připravit na to, o čem ví, že skutečně přichází.

Také detaily vašich osobních vztahů potřebují v tomto čase mimořádnou pozornost. Řekli jste té osobě, že ji milujete? Projevili jste těm druhým laskavost? Povolávám mnoho z mých věrných služebníků domů – ukázali jste tomu či onomu vaše uznání, zatímco ještě můžete?

Ďábel je ve vašich detailech, moji drazí, snaží se zašmodrchat vaši činnost tak, abyste se od ní nemohli odpoutat. Věnujte pozornost detailům v této době. Dávejte pozor na to, čeho si obvykle nevšímáte. Buďte bdělí. Velmi bdělí.

Bůh Otec


1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník jako řvouzí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Ef 6, 11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
zpět