510. Poselství Boha Otce ze dne 15. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘÍLEŽITOSTI


Mé děti, toto je období příležitosti. Mimořádných příležitostí, až vás budu učit o Mně. Pokuste se nepromarnit tyto příležitosti, až se vám naskytnou.

Tyto mimořádné příležitosti, které vám dávám, přijdou jen jednou. Dveře budou otevřeny a vy musíte jimi projít dřív, než se zavřou. Jakmile se zavřou, už je vám znovu neotevřu. Už není čas si hrát a dveře budou otevřeny pro někoho jiného, když odmítnete, nebo budete váhat.

Rozhodujte se velmi pozorně, mé děti, protože to jsou dveře příležitosti pro vás, abyste se naučily mým způsobům a naučily se používat mé Slovo jako zbraň. Tyto příležitosti vám dovolí jít v nové duchovní úrovni, jakou jste dříve nikdy nezažily.

Když vám otevřu dveře, projdete jimi?

Bůh Otec


Gn 4, 7: Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.

Zj 3, 19-21
19: "Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mne.
21: Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně."
zpět